Qui serà el proper alcalde de Lliçà d’ Amunt?

Ignasi Simón, Josep Santiago, Pere Grau, Joaquim Ferriol, Francesc León…

Properament podràs respondre a l’ enquesta online.

Deixa un comentari

Filed under General

S’inaugura la nova deixalleria de Palaudàries

La nova deixalleria de Palaudàries s’inaugurarà el dissabte 29 de març, a les 12 h. Aquesta instal·lació de recollida selectiva complementarà la que ja funciona al centre des de l’any 1999 i donarà servei a tot el sector occidental del municipi: els barris de Can Salgot, Mas Bo, Can Lledó, Can Roure, Palaudalba i Can Rovira Nou i Can Rovira Vell, amb un volum total de població d’uns 5.000 habitants.

•La deixalleria de PalaLes obres de la deixalleriaLes obres de la deixalleriaudàries té una superfície de 3.500 m2 i dos nivells per facilitar la descàrrega dels residus des dels vehicles als contenidors. El seu disseny facilita l’entrada i sortida tant de vehicles particulars com dels camions per retirar els contenidors plens. Des del punt de vista urbanístic i paisatgístic, la deixalleria s’ha construït en un terreny d’equipaments que queda protegit visualment del carrer de Palau per una pantalla vegetal.

•Les obres han costat uns 250.000 euros, dels quals 148.000 euros els ha subvencionat l’Agència de Residus de Catalunya, organisme adscrit al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. A la inauguració està prevista l’assistència de Genoveva Català, gerent de l’Agència Catalana de Residus de Catalunya, així com el president i el gerent del Consorci de Residus del Vallès Oriental.

 Les obres de la deixalleria

El Regidor d’Infraestructures i Equipaments, Josep Santiago Ariza i la Regidora d’Obres i Serveis, Maria Marcos a les obres de la nova deixalleria

Deixa un comentari

Filed under General

Eleccions Generals a Lliçà d’ Amunt 2008

El PSC es consolida com a 1ª força política a Lliçà seguida pel Partit Popular de Catalunya que aconsegueix el millor resultat en percentatge de vot a la Comarca.

Deixa un comentari

Filed under General